Search and Find

Book Title

Author/Publisher

Table of Contents

Show eBooks for my device only:

 

Slip friheden løs - og giv ansvar

of: Bertel Haarder

Saga Egmont, 2018

ISBN: 9788726037104 , 62 Pages

Format: ePUB

Copy protection: DRM

Windows PC,Mac OSX geeignet für alle DRM-fähigen eReader Apple iPad, Android Tablet PC's Apple iPod touch, iPhone und Android Smartphones

Price: 8,99 EURMore of the content

Slip friheden løs - og giv ansvar


 

'Der blæser en frisk liberal vind over Europa. Stivnede strukturer og tænkemåder bryder sammen. Gudebillederne er væltet, og en ny realisme bryder frem, især hos de unge. Ligesom vi i de foregående årtier er stødt mod nogle 'grænser for vækst', således er vi også stødt mod nogle 'grænser for politik'. Vi har opgivet overtroen på, at politiske indgreb, paragraffer og bevillinger er løsningen på alle samfundsproblemer, ligesom vi ikke længere er så sikre på, at pædagogik og behandling er løsningen på menneskelige problemer, der måske har åndelige og moralske årsager.' 'Slip friheden løs!' er skrevet i 1990, hvor friheden for alvor vandt frem i Østeuropa, i takt med at Jerntæppet blev hævet over de tidligere sovjetlande. Bertel Haarder funderer over frihedens betydning og dens plads i politik i det nye Europa. Bertel Haarder (f. 1944) er en dansk politiker og forfatter. Han har siddet i Folketinget og Europa-Parlamentet for Venstre i en lang årrække. Bertel Haarder har af flere omgange været minister blandt andet undervisnings- og forskningsminister og integrationsminister. Han er uddannet cand.scient.pol. og har udgivet flere bøger om dansk politik og samfund.