Search and Find

Book Title

Author/Publisher

Table of Contents

Show eBooks for my device only:

 

Newsletter

Register here:

Fotosynteesi

of: Päivi Sarvikas, Marjaana Suorsa, Eevi Rintamäki, Elina Vapaavuori, Eva-Mari Aro, Esa Tyystjärvi

Books on Demand, 2017

ISBN: 9789515686381 , 304 Pages

Format: PDF

Copy protection: watermark

Mac OSX,Windows PC,Mac OSX,Windows PC geeignet für alle DRM-fähigen eReader Apple iPad, Android Tablet PC's

Price: 22,99 EURMore of the content

Fotosynteesi


 

Fotosynteesi on ensimmäinen suomenkielinen tietoteos mekanismista, joka tuottaa ihmiskunnalle ravinnon ja hengitykseemme tarvittavan hapen. Myös fossiilisten polttoaineiden sisältämä energia on fotosynteesin sitomaa aurinkoenergiaa. Kirja esittelee syanobakteerit, levät ja kasvit, fotosynteesin evoluution, ilmastonmuutoksen vaikutuksen fotosynteesiin, fotosynteesiin pohjautuvan bioenergian tuotannon sekä alan keskeisimmät tutkimusmenetelmät. Fotosynteesi on ajankohtainen aihe, sillä ihmiskunnan tulevaisuus vaatii ekologisesti kestävän energian- ja ruoantuotannon kehittämistä. Fotosynteesi on kattava ja ajantasainen tietoteos, jonka kirjoittajat ovat kansainvälisesti tunnettuja fotosynteesitutkimuksen huippunimiä. Kirja sisältää runsaasti värikuvia ja graafisia esityksiä. Kirja on suunnattu korkea-asteen koulutukseen. Se soveltuu myös toisen asteen syventäviin opintoihin sekä käsikirjaksi opettajille ja bioenergiasta kiinnostuneille.

Fotosynteesi-kirja on syntynyt Turun yliopistossa. Kaikki kirjan tekemiseen osallistuneet työryhmän jäsenet ovat fotosynteesitutkijoita. Kirjan päätoiminen kirjoittaja, toimittaja ja taittaja FT Päivi Sarvikas on tutkinut erityisesti fotosynteesin fotoinhibitiota. Dosentti Marjaana Suorsa on tutkinut erityisesti valoreaktio II -kompleksin biogeneesiä. Professori Eevi Rintamäki on tutkinut erityisesti fotosynteesin hiilensidonnan mekanismeja ja fotosynteesissä toimivien proteiinien fosforylaatiota sekä viherhiukkasen redoks-yhdisteiden merkitystä kasvien soluviestinnässä. Dosentti Elina Vapaavuori on perehtynyt erityisesti fotosynteesin, ekofysiologian, ilmastonmuutoksen ja puun ominaisuuksien tutkimiseen. Akateemikko Eva-Mari Aro on tutkinut erityisesti fotosynteesin valoreaktioita sekä niitä katalysoivia pigmentti-proteiinikomplekseja. Dosentti Esa Tyystjärvi on tutkinut erityisesti fotosynteesin fotoinhibitiota, fotosynteesissä tapahtuvaa energiansiirtoa ja elektroninsiirtoreaktioita. Kirjan kuvitustyöstä pääasiassa vastaava FT Anna Lepistö on tutkinut erityisesti viherhiukkasen redoks-säätelyä.